An Thịnh

SpO2 là gì? Máy đo SpO2 tác dụng gì với bệnh nhân Covid-19?