An Thịnh

LHQ hỗ trợ Việt Nam ứng phó COVID-19, chuyển giao công nghệ vaccine