An Thịnh

2 loại thuốc kháng đông dạng uống có thể cứu bệnh nhân COVID-19 khi điều trị tại nhà