An Thịnh
Gel siêu âm màu xanh
Dùng cho siêu âm và điện tim