An Thịnh
Kim bánh ú dùng cho bút chích insulin ( Insulin Pen Needles )- Kim bánh ú dùng cho bút chích insulin ( Insulin Pen Needles ): size 31G

- Qui cách đóng gói: 100cái/hộp

Hướng dẫn sử dụng Kim bánh ú dùng cho bút chích insulin